Pobieranie muzyki: legalne czy nie?


Jak to w końcu jest: można pobierać muzykę czy nie? Często można spotkać się z zapytaniami takimi jak: Skąd można pobrać legalnie i za darmo?
Czy można pobierać legalnie i za darmo? Zapraszam do przeczytania

1. Prawo autorskie — dozwolony użytek osobisty

W zapisie czytamy:

Art. 23. Dozwolony użytek osobisty
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

2. Co należy przez to rozumieć?

W kwestii muzyki, mamy prawo do nieodpłatnego korzystania z rozpowszechnionego utworu. Ale ważna sprawa: utwór ten musiał mieć już swoją premierę. Czyli pobieranie tzw. „wycieków” jest już złamaniem.

3. Przechowywanie plików przez 24 godziny?!

To jest mit. Nie ma żadnego istniejącego zapisu, który nakazuje usunięcie plików po 24 godzinach. To wszystko, co widzisz na Chomikach i tym podobnych, jest fikcją. Wyżej podałam cytat z zapisu o prawie autorskim. Jest na ten temat artykuł na Wikipedii (są zamieszczone odnośniki).

4. Udostępnianie plików

Teraz interesuje nas paragraf 2. Myślę, iż kwestia korzystania z torrentów jest teraz oczywista. Pobieranie plików za pośrednictwem sieci P2P jest złamaniem istniejącego zapisu. Tak samo wrzucając pliki do pobrania w ten sposób, że są one dostępne dla wszystkich łamiemy go.

5. Podsumowanie

Ja nikogo nie namawiam do pobierania plików, chcę jedynie wyjaśnić problem. Nie chcesz pobierać – Twoja sprawa. Pobierasz – Twoja sprawa.
Mogę polecić aplikację SoulSeek, stamtąd za darmo możesz pobierać i nie musisz niczego udostępniać. A jak nie chcesz pobierać i mieć wszystko pod ręką, polecam pobranie Spotify i wykupienie Premium (20 zł za miesiąc korzystania z usługi Premium).

Komentarze